Kommentarer til 
"Anarkismen og syndikalismen i Norge ca 1850 - 2000"
 
kan sendes til  
Harald Fagerhus


Forsiden

INNHOLD


FORORD
 


FORKORTELSER


LITT OM BEGREPER

Hva anarkisme og syndikalisme ikke er
     Vold og terror
     Lovløshet
     Revolusjon, krig og pasifisme
     Rusgifter
Hva anarkisme er  

Hva syndikalisme er

     Innledning
    Utenomparlamentarisk
    Organisasjonsmodell
    Syndikalismens forhold til anarkismen 
    Syndikalismens forhold til marxismen 
     «Stedet hvor du hører hjemme.»

Demokrati

Nasjonalisme

Populisme

Sosialdemokrati


Ca. 1850
1890 FORLØPERNE

Innledning

    Bøndene
    Henrik Wergeland
    Industrialiseringen begynner
Marcus Thrane og «Arbeiderforeningerne»

Søren Jaabæk og «Selskabet Bondevennerne»

Andre forsøk på folkelig organisering

Hans Jæger og Kristiania-bohêmen

Henrik Ibsen og hans «ikke-stats-teori»

    Ibsens brevveksling
    Anarkismen i Ibsens skuespill
Den unge Knut Hamsun

Ca. 1885
1900 DE FØRSTE ANARKISTENE

Kretsen rundt Fedraheimen

Anarkistisk-Communistisk Gruppe «Libertas»

Anarkister og sosialdemokrater


1900-1920 Fremgang og vekst

Innledning

Anarkistprotokollen av 1904

Arne Garborg og folkelig selvstyre gjennom samstyre

Anarkisten Hans Jæger

Ungsosialistene i Norges socialdemokratiske ungdomsforbund
Norges ungsocialistiske forbund
Impulser fra Sverige
Den norske fagopposisjonen

   Var Fagopposisjonen syndikalistisk?

Norsk Syndikalistisk Federation 
    Lokale Samorganisasjoner 
    NSF stiftes
    Debatt rundt den «indre» og 
den «ytre» linje 
    Idrett 
Syndikalistene forfølges 
     Myndighetene

   Landsorganisasjonen

   Arbeidskjøperne

   Hvor mange syndikalister ble utvist?

Arbeider- og soldatrådbevegelsen

    Arbeiderrådene
    Soldatrådene
    Rådene bekjempes
    Rådsbevegelsens oppløsning og "Den nye retning"s seier
    Åttetimersdagen
    Hvor ble det av revolusjonen?
Norges Anarkistparti

Antimilitarisme og militærnekting


DIREKTE AKSJON 

    Hva er direkte aksjon?
    Forskjellige former for direkte aksjon
    Direkte aksjon i praksis


1920-1945 NEDGANGSTID

Innledning
1920-25
Streikebryterproblemet

Syndikalistene på Rjukan

Bertram Dybwad Brochmann – fra ungsosialist til høyrepopulist

Oppfordring til militærstreik

Anarkistenes og syndikalistenes innflytelse avtar

Norsk Føderalistisk Ungdomsbevegelse

Boligsituasjonen

De arbeidsledige organiserer seg

Debatten om arbeiderbevegelsens organisasjonsformer

     Striden om Moskva-tesene

Norges Social-Anarkistiske Forbund

Føderalistisk Propagandaforbund

Forholdet mellom ungsosialistene/anarkistene og syndikalistene

Internasjonale forhold

De harde tredveåra

Okkupasjonsårene   

    Fagopposisjonen av 1940
    Hjelp fra Sverige
Arnold Hazeland – anarkist og høyesterettsdommer


HUSMØDRENE KOMMER MED»

Hvordan få kvinnene med?

Kvinnelige aktivister

    M. Langlotz
    Ellisif Wessel
    Helga Tangen
    Nelly Andersen
    Elise Ottesen-Jensen
    Sofie Eriksen
Den syndikalistiske kvinnegruppe «Samhold»


1945
1965/73 NEDGANGEN FORTSETTER


1965 - 2000 EN NY TID?

Innledning
Det spirer og gror
Overvåking
Norsk Syndikalistisk Forbund 
ANarkistenes ORGanisasjon – Anarkistføderasjonen i Norge

OPPSUMMERING

HVA MED FREMTIDEN?


KILDER OG LITTERATUR

Aviser, blader og tidsskrifter

Internett
Oppslagsverk
Muntlige kilder