ANARKISMEN

OG

SYNDIKALISMEN

I NORGE GJENNOM 150 ÅR

 av Harald Fagerhus


Copyright © Harald Fagerhus 2004 

 
search this site the web
search engine by freefind
Harald Fagerhus, født i 1957, er en halvstudert intellektuell, en gammel yrkesdemonstrant og organisasjonsaktivist. I dag foretrekker jeg å jobbe i kulissene, og overlater selve barrikadestormingen til de unge fremadstormende slektene. 

Jeg har/har hatt tillitsverv i 
Det norske Hedningsamfunn (DnH)
SOS Rasisme,
Arbeidssøkerforbundet (AFO),
Anarkistenes Organisasjon (ANORG)

Jeg har på B.Ilfri Forlag gitt ut 
Jeg - en kannibal? Mitt menneskesyn,
Ytringsfrihet og sensur
"Hedensk bibelhåndbok", 
Ateisme. Gud en narresmokk,
Rasisme og fascisme